EN 12642 Karayolu Taşıtlarında Yük Emniyeti Belgelendirmesi

Dinamik Testleri

EN 12642 Karayolu Taşıtlarında Yük Emniyeti Belgelendirmesi

Avrupa Birliği ülkeleri için tasarlanmış olan EN 12642 standardı, kargo güvenliğine yönelik esasları düzenlemekte ve araçların duvarları için minimum yapısal mukavemet gerekliliklerini içermektedir. Yük genel olarak araç üzerinde sabitlendiği zaman, yük emniyeti araç yapısına emanet edilmiş olmaktadır.

EN 12642 Karayolu Taşıtlarında Yük Emniyeti Belgelendirmesi

Örneğin, yük ön duvara yaslanıyorsa ve ağ bağları ile sabitlenmemiş ise, frenleme durumunda, araç ön duvarı yükün ileri doğru hareket etmesini engellemelidir. Bu durumda, duvar yeterli direnci göstermezse, yükün sabitlenmesi etkisiz kalır ve ciddi durumlarda yük aracın ön duvarını kırabilir ve aracın yolcu bölmesine girebilir. Bu tür bir kazayı önlemek için, acil manevralar durumunda bile, taşıma sırasında desteklenecek yükün boyutuna göre aracın yapısal mukavemetinin yeterli olup olmadığını belirlemek gerekir. EN 12642 standardı bu sorunun aşılmasına yardımcı olur.

EN 12642 standardı, araçların gövde yapısı minimum gereksinimlerini içermektedir. Sonuç olarak yükü taşıyacak aracın yapısının dayanabileceği kuvveti hesaplar. Bu nedenle, kargo sabitlemesi için gerekli araç duvarları direncinin yeterliliğini doğrulamak için bu değer, EN 12195-1 standardına göre hesaplanan değerle karşılaştırılmalıdır.

EN 12642 standardına göre onaylanmış araçlar iki kodla tanımlanmaktadır: L tipi araç ve XL tipi araç. XL tipi araçlar, L tipi araçlar tarafından garanti edilenden daha fazla duvar yapısal mukavemeti sunar.

EN 12642 standardına göre araçların belgelendirilmesi için, tarafsız ve bağımsız hareket eden akredite kuruluşlar tarafından, araç duvarlarının nakliye sırasında yük emniyetini sağlaması için gerekli yapısal mukavemeti sağladığını kanıtlayacak özel testlerden geçirilmektedir. Örneğin yükün itme kuvvetini simüle etmek için bir cihazın duvarlara bastırdığı statik testler veya yüklü aracın acil frenleme ile tamamlanan “S” şeklinde bir sürüş yaptığı dinamik testler uygulanmaktadır.

EN 12642 standardına göre testlerden geçen ve onaylanan araçların, şu bilgileri taşıyacak şekilde işaretlenmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir: araç gövde yapısının bu standarda uygun olduğuna dair teyit, aracın L tipi veya XL tipi şeklinde hangi tip olduğu, üretici firmanın ismi, üretim yılı ve aracın ön duvar, arka duvar ve yan duvarlarının test değerleri. Yükleyicinin görevlerini kolaylaştırmak bakımından, EN 12642 standardına göre onaylanan araçlar, bu bilgileri içeren bir işareti, aracın görülebilir bir yerinde taşımak zorundadır.

EN 12642 standardı, ticari araçlar ve römorkların gövde yapılarına yönelik gereklilikleri açıklamakta ve yan duvarlar, ön duvarlar ve arka duvarlar için minimum gereksinimleri belirtmektedir.

EN 12642 standardına göre onaylanmamış araçlarda, duvarların yapısal mukavemetine ilişkin veriler elde bulunmadığı için, duvarların yükü sabitlemek için yapısal bir eleman olarak kullanılmasına izin verilmez. Bu durumda duvarlar, sadece yükün dış elemanlardan korunmasının bir unsuru olarak kabul edilecek, ancak yükü sabitleyebilecek bir unsur olarak dikkate alınmayacak, belki sadece hava şartlarına karşı koruma olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, yükün bağlama ile sabitlenmesi durumunda EN 12195-2 standardına uygun ağ bağları kullanılarak alternatif bir sabitleme sistemi kullanılmalıdır.

EN 12642 standardında tanımlanan birkaç gereklilik şu şekildedir:

  • L tipi yan duvarlar: kapalı kasa römorktaki yan duvarlar, tam uzunluk ve yüksekliğe eşit olarak dağıtılmış taşıma yükünün yüzde 30’unu alabilir.
  • XL tipi yan duvarlar: yan duvarlar, tüm uzunluk boyunca ve yüksekliğin yüzde 75’ine kadar eşit olarak dağıtılmış yükün yüzde 40’ını alabilir.
  • L tipi ön duvarlar: tam genişlik ve yüksekliğe eşit olarak dağıtılan araç yükünün yüzde 40’ına karşılık gelen bir kuvvete dayanabilir.
  • XL tipi ön duvarlar: başlık, tam genişliğe ve yüksekliğin yüzde 75’ine kadar eşit olarak dağıtılmış yükün yüzde 50’sini alabilir.
  • L tipi arka duvarlar: tam genişlik yüksekliğine eşit olarak dağıtılan araç yükünün yüzde 25’ine karşılık gelen bir kuvvete dayanabilir.
  • XL tipi arka duvarlar: arka duvar, tüm genişliğe eşit olarak dağıtılmış yükün yüzde 30’unu ve yüksekliğin yüzde 75’ini alabilir.

EN 12642 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 12642 Karayolu taşıtlarında yük emniyeti - Ticari araçların gövde yapısı - Asgari gerekler.

Kuruluşumuz, çok çeşitli belgelendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 12642 Karayolu taşıtlarında yük emniyeti belgelendirmesi hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.