IEC 61482-1-1 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Isıl Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysiler

Koruyucu Giyecek Testleri

IEC 61482-1-1 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Isıl Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysiler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 61482-1-1 standardında, elektrik arkının ısıl tehlikelerine karşı koruyucu giyeceklerin özellikleri ve test yöntemleri açıklanmaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN IEC 61482-1-1 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkının ısıl tehlikelerine karşı koruyucu giysiler - Bölüm 1-1: Deney yöntemleri - Yöntem 1: Açık bir ark kullanarak giysi malzemelerinin ve koruyucu giysilerin ark beyan değerlerinin (ELIM, ATPV ve/veya EBT) belirlenmesi.

IEC 61482-1-1 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Isıl Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysiler

Söz konusu standart, bir elektrik ark tehlikesinin olması durumunda, çalışanlar tarafından kullanılması amaçlanan aleve dayanıklı giyecek malzemelerinin ve giyeceklerin, ark derecelendirmesini tespit etmek için test yöntemleri sunmaktadır. Testler sırasında kontrollü laboratuvar koşulları altında açık ark, malzemelerin veya giyeceklerin montajlarının, ELIM, ATPV veya EBT değerlerini belirlemek için kullanılmaktadır. İstendiği takdirde, ark koruyucu performansı, kullanıcının risk analizinden kaynaklanan farklı tehlike ve risk seviyelerine en uygun ELIM, ATPV veya EBT değerlerine göre koruma seviyeleri sınıflandırılmaktadır. Ancak bu standart, malzemelerin veya giyeceklerin ark koruyucu performansını sınıflandırmaya yönelik değildir. Ark koruma sınıflarını belirleyen prosedürler, test için kısıtlı bir ark kullanan IEC 61482-1-2 standardında sunulmaktadır.

IEC 61482-1-1 standardında sunulan test yöntemi, aynı zamanda malzemelerin veya giyeceklerin aleve dayanıklı olup olmadığını değerlendirmek için de uygun değildir. Keza elektrik arkının gürültü, ışık emisyonları, basınç artışı, sıcak yağ, elektrik çarpması, fiziksel ve zihinsel şokun sonuçları veya toksik etkiler gibi termal etkileri dışındaki başka etkiler bu standardın kapsamına girmemektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, IEC 61482-1-1 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkının ısıl tehlikelerine karşı koruyucu giysiler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.