IEC 61482-1-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkından Kaynaklanan Isıl Tehlikelere Karşı Koruyucu Giyecekler

Koruyucu Giyecek Testleri

IEC 61482-1-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkından Kaynaklanan Isıl Tehlikelere Karşı Koruyucu Giyecekler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 61482-1-2 standardında, elektrik arkının ısıl tehlikelerine karşı koruyucu giyeceklerin özellikleri ve test yöntemleri açıklanmaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN IEC 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelere karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi).

IEC 61482-1-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkından Kaynaklanan Isıl Tehlikelere Karşı Koruyucu Giyecekler

Söz konusu standart, bir elektrik ark tehlikesinin olması durumunda, çalışanlar tarafından kullanılması hedeflenen ısıya ve aleve karşı dayanıklı giyeceklerde kullanılan malzemeler ve giyecekler için test yöntemleri sunmaktadır. Testler sırasında, yönlendirilmiş ve kısıtlanmış bir elektrik arkı, malzemeyi ve giyeceği, tanımlanmış iki ark koruma sınıfında sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Bu uluslararası standart, sadece ATPV, ELIM veya EBT ark derecelendirme değerlerini ölçmeye yönelik değildir. Bu ark derecelendirme değerlerini belirleyen süreçler, test için açık bir ark kullanılan IEC 61482-1-1 standardında yer almaktadır.

Elektrik arkının gürültü, ışık emisyonları, basınç artışı, sıcak yağ, elektrik çarpması, fiziksel ve zihinsel şokun sonuçları veya toksik etkiler gibi termal etkileri dışındaki başka etkiler, IEC 61482-1-1 standardında olduğu gibi bu standardın da kapsamına girmemektedir. Keza elektrik arkı kullanarak kasıtlı olarak çalışmak için kullanılan, örneğin ark kaynağı ve plazma meşalesi gibi koruyucu kıyafetler de bu standardın kapsamı dışındadır.

IEC 61482-1-2 standardının uygulanmasında normatif olarak şu standarda atıfta bulunulmaktadır ve uygulanması için vazgeçilmezdir: ISO 9151 Koruyucu elbise - Isı ve aleve karşı koruma - Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, IEC 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelere karşı koruyucu giyecekler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.