ISO 11611 Koruyucu Giyecekler - Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan

Koruyucu Giyecek Testleri

ISO 11611 Koruyucu Giyecekler - Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 11611 standardı, kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyeceklerin özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere yayınlanmıştır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 11611 Koruyucu giyecekler - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan.

ISO 11611 Koruyucu Giyecekler - Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan

Söz konusu standart, başlıklar ve tozluklar dahil olmak üzere, kullanıcının vücudunu korumak ve olası tehlikelere sahip kaynak ile ilgili işlemler sırasında giyilmek üzere tasarlanan önlükler, kolluklar, başlıklar ve tozluklar gibi koruyucu giyecekler için asgari temel güvenlik kurallarını ve test yöntemlerini içermektedir. Kullanan kişinin özellikle başını ve ayaklarını koruduğu için bu standart, sadece başlıklar ve tozluklar için geçerlidir, ellerin ve kolların korunmasına yönelik tehlikeleri kapsamamaktadır.

Bu tür koruyucu giyecekler, kaynak işlerinde kullanılan bir elektrik arkından çalışanı radyant ısıya karşı korumak ve erimiş metalin küçük sıçramalarından ve kısa süreli alevle temastan korumak için tasarlanmıştır. Normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 volt doğru akıma kadar gerilimlerde canlı elektrik iletkenleri ile kısa süreli temas yoluyla elektrik çarpması olasılığını da en aza indirmektedir.

Kaynakçıların maruz kalacağı risklere karşı yeterli genel koruma için, diğer uluslararası standartların içerdiği kişisel koruyucu ekipman ayrıca giyilmelidir. Farklı kaynak faaliyetleri için kaynakçı tipi giyecek seçimi konusunda standart ekinde ayrıntılar verilmiştir.

Bu standardın uygulanmasında, ısıya ve aleve karşı koruyucu giysilerin seçimi, kullanımı ve bakımı için talimatlar içeren ISO 2801 standardı dikkate alınmalıdır (TSE ISO/TR 2801 Isı ve ateşe karşı koruyucu giyecekler - Koruyucu giyeceklerin seçimi, bakımı ve kullanımı için genel kurallar).

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ISO 11611 kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyeceklerin test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.