IEC 61482-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Termal Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysi - Bölüm 2: Gereksinimler

Koruyucu Giyecek Testleri

IEC 61482-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Termal Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysi - Bölüm 2: Gereksinimler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 61482-2 standardında, elektrik arkının termal tehlikelerine karşı koruyucu giyeceklerin özellikleri ve test yöntemleri açıklanmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: IEC 61482-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkının termal tehlikelerine karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Gereksinimler.

IEC 61482-2 Gerilim Altında Çalışma - Elektrik Arkının Termal Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giysi - Bölüm 2: Gereksinimler

Söz konusu standardın son güncellemesi, önemli teknik değişiklikler içermektedir ve elektrik ark tehlikelerine maruz kalma riskinin olduğu çeşitli faaliyetlerde kullanılan koruyucu giyecekleri kapsamaktadır.

Bu standart, bir elektrik arkının termal tehlikelerine karşı elektrik ile çalışanlar için koruyucu giyecek malzemelerinin ve koruycu giyeceklerin temel gereksinimlerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

Elektrik arkının gürültü, ışık emisyonları, basınç artışı, sıcak yağ, elektrik çarpması, fiziksel ve zihinsel şokun sonuçları veya toksik etkiler gibi termal etkileri dışındaki başka etkiler, IEC 61482-1 standardında olduğu gibi bu standardın da kapsamına girmemektedir. Keza çalışanların gözleri, yüzü, başı, elleri ve ayaklarının elektrik ark tehlikesine karşı korunması da bu standart kapsamına girmemektedir. Ancak vücudun bu bölgelerindeki elektrik ark tehlikelerini karşılamak için gereksinimler ve testler, bugün geliştirilme aşamasındadır.

Diğer taraftan elektrik arkı kullanarak kasıtlı olarak çalışmak için kullanılan, örneğin ark kaynağı ve plazma meşalesi gibi koruyucu kıyafetler de bu standardın kapsamı dışındadır.

IEC 61482-1-2 standardının uygulanmasında normatif olarak atıfta bulunan birkaç standart şunlardır: IEC 60417, IEC 61318, IEC 61340-2-3, IEC 61477, IEC 61482-1-1, IEC 61482-1-2, ISO 3146, ISO 3758, ISO 5077, ISO 13688, ISO 13934-1, ISO 13937-2, ISO 13938-1 ve ISO 13938-2.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, IEC 61482-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkının termal tehlikelerine karşı koruyucu giyecekler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.