ASTM F1862-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi

Medikal Testler

ASTM F1862-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM F1862-17 standardında, tıbbi yüz maskelerinin sentetik kanla penetrasyona karşı direnç özellikleri ve test yöntemleri açıklanmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM F1862-17 Tıbbi yüz maskelerinin sentetik kanla penetrasyona direnci için standart test yöntemi (bilinen hızda sabit hacmin yatay izdüşümü).

ASTM F1862-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi

Söz konusu test yöntemi, tıbbi yüz maskelerinin penetrasyon direncini belirlemek ve performansını değerlendirmek için bir prosedür içermektedir. Ancak kabul edilebilir penetrasyon direnci seviyelerini tanımlamamamaktadır. Bu belirleme, her kullanıcı kuruluşun, kendi özel koşullarına bırakılmıştır.

Tıbbi yüz maskeleri, kan, vücut sıvıları ve diğer potansiyel bulaşıcı maddelerin sıçramasından korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Burada performansı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır: yüzey gerilimi, viskozite ve sıvının polaritesi, vücut sıvılarının ıslatma ve penetrasyon özellikleri, malzemelerin yapısı ve bağıl hidrofilikliği veya hidrofobikliği gibi.

ASTM F1862-17 standardında sunulan test yöntemi, tıbbi yüz maskelerinin, yüksek hızlı sentetik kan akışının küçük bir hacminin etkisi ile penetrasyona direncini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Test sonuçlarının başarılı veya başarısız olması, sentetik kan penetrasyonunun görsel olarak saptanmasına dayanmaktadır. Ancak bu test yöntemi, kan yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalmanın tüm koşulları için geçerli değildir.

Bu test yöntemi, öncelikle tıbbi yüz maskelerinde kullanılan malzemelerin performansını ele almaktadır. Tıbbi yüz maskesinin tasarımının, yapısının veya arayüzlerinin sunduğu filtrasyon verimliliği ve basınç düşmesi gibi korumayı etkileme potansiyeli olan diğer faktörlerin performansını ele almamaktadır. Bu özelliklerin belirlenmesi için test yöntemleri, ASTM F1001-12 Koruyucu giysi malzemelerini değerlendirirken kimyasal seçimi için standart kılavuzda ve MIL M 36954:C Maske, cerrahi, tek kullanımlık standardında yer almaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM F1862-17 Tıbbi yüz maskelerinin sentetik kanla penetrasyona direnci için standart test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.