Biyosidal Ürün Test Laboratuvarı

Medikal Testler

Biyosidal Ürün Test Laboratuvarı

Biyosidal Ürün Araştırmaları

Biyositler, mikroorganizmaların saldırısına ve tahribatına karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. Korunan malzemeler daha dayanıklıdır ve uygulanan biyositler sayesinde daha az yenileme veya değiştirme gerektirmektedir. Bu açıdan biyositler sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmaktadır.

Biyosidal Ürün Test Laboratuvarı

Günümüzde biyositler alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yeni bir aktif madde içeren bir biyosidal ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanabilmesi için önce, aktif maddenin kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak etkin madde onaylandıktan sonra, buna dayalı herhangi bir biyosidal ürün onaylanmaktadır.Bu yüzden, az sayıda yeni aktif madde geliştirilmektedir. Bunun yerine, farklı aktif maddeleri bir araya getiren bir yöntem izlenmektedir. Bu şekilde bir etkin maddenin zayıf yönleri diğerinin güçlü yönleri ile kapatılmaktadır.

Biyosit ürünlerin amacı, mikroorganizmaları öldürmek veya gelişmelerini önlemektir. Doğal olarak diğer kimyasal bileşikler gibi, insanları ve çevreyi etkilemekte ve belli bir risk oluşturmaktadır. Ancak bu durum, onay süreçleri sırasında kapsamlı bir şekilde test edilmektedir. Bu şekilde yasal gerekliliklere uygunluk sağlanmakta ve içeriğindeki aktif maddelerin ve biyosit ürünlerin güvenli olduğu kabul edilmektedir.

Oldukça hassaslaştırıcı özelliklere sahip biyosidal ürünler ve bileşiğinde yer alan kanserojen, mutajenik ve üreme için toksik belli maddeler, gelişmiş laboratutuvarlar tarafından özel incelemelere tabi tutulmaktadır.

Yürürlükte olan yasal düzenlemeler, kanserojen, mutajenik ve üreme için toksik belli maddelere, belli kriterler bir muafiyeti haklı çıkarmadığı sürece normalde izin vermemektedir.

Yani belli durumlarda, insanlara, hayvanlara veya çevreye yönelik riskler, gerçekçi en kötü durum kullanım koşullarında ihmal edilebilir olmakta ve aktif madde, insan veya hayvan sağlığına olası bir tehlikeyi önlemek veya kontrol altına almak için kesinlikle gerekli olmaktadır.

Biyosidal Ürün Gupları Nedir?

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından biyosidal ürünler, dört ana grupta toplamaktadır:

 • Dezenfektanlar
  • PT01 İnsan hijyeni (birincil amacı cildi veya kafa derisini dezenfekte etmek için ürünler
  • PT02 İnsan veya hayvanlara doğrudan uygulama amaçlı olmayan dezenfektanlar ve yosun öldürücüler
  • PT03 Veteriner hijyen dezenfektanları
  • PT04 Gıda ve yem alanı dezenfektanları
  • PT05 İçme suyu dezenfektanları
 • Koruyucular
  • PT06 Depolama sırasında ürünler için koruyucular (kutu içi koruyucular)
  • PT07 Film koruyucuları
  • PT08 Ahşap koruyucular
  • PT09 Elyaf, deri, kauçuk ve polimerize malzeme koruyucuları
  • PT10 Yapı malzemesi koruyucuları
  • PT11 Sıvı soğutma ve işleme sistemleri için koruyucular
  • PT12 Slimisitler
  • PT13 Metal işleme veya kesme sıvısı koruyucuları
 • Haşere kontrolü
  • PT14 Rodentisitler
  • PT15 Avisitler
  • PT16 Yumuşakça öldürücüler, vermisitler ve diğer omurgasızlara yönelik ürünler
  • PT17 Piskisitler
  • PT18 Böcek öldürücüler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol etmek için ürünler
  • PT19 Kovucular ve cezbediciler
  • PT20 Omurgalıların kontrolü
 • Diğer biyosidal ürünler
  • PT21 Antifouling ürünler
  • PT22 Mumyalama ve tahnitçi sıvılar

Biyosidal Ürün Testleri

Biyositler genel olarak dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadır. Ancak toksik, kanserojen veya endokrin bozucu özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, çeşitli biyosit türleri için genişleyen bir pazar olduğunu göstermektedir. Ancak aynı zamanda sağlık ve çevre ile ilgili olarak örneğin zehirlenme ve kirlilik gibi ciddi olaylar farkedilmektedir. Risk yönetimi konusunda biyosidal ürünler için ciddi boşluklar bulunmaktadır. Günümüzde bazı sivil toplum kuruluşları, mevcut çevre ve sağlık standartlarına ulaşmada gözle görülür eksiklikler olduğunu ileri sürmekte ve tehlikeli maddelerin tutarlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasını sağlayan yenilikçi bir biyosit mevzuatının oluşturulması ve güçlü alternatiflerin geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Son yıllarda binlerce tüketici, işçi ve profesyonel kullanıcı, akut zehirlenmeye maruz kalmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri biyositlerin uygulanmasından etkilenmiştir. Yine de, önemli veri boşlukları bulunmaktadır ve gerçek durum belirsizliğini korumaktadır.

Biyosit ifadesi, canlı bir organizmasyı öldüren anlamına gelmektedir. Biyosidal ürünler, içerdikleri etken maddeler ile, zararlı bakteri, virüs veya mantar gibi mikroorganizmalar, karasinek, sivrisinek veya hamam böceği gibi böcekler ve fareler gibi kemirgenler üzerinde biyolojik ve kimyasal etkiler göstermektedir. Aktif madde içermeyen ürünler ise, biyosidal amaçlı kullanılan, içeriğinde aktif madde bulunmayan, ancak etkisini mekanik, elektronik, elektrikli, ultrasonik ve benzer yollardan fiziksel olarak gösteren ürünlerdir.

Aktif madde içersin veya içermesin, bütün biyosidal ürünlerin, tüketicilere sunulmadan önce testlerden geçirilmesi gerekmektedir. Esas olarak bu testler şunları içermektedir:

 • Fiziksel ve kimyasal testler
 • Kısa ve varsa uzun süreli ve hızlandırılmış stabilite testleri
 • Uzun süreli ve ambalaj açıldıktan sonra stabilite testleri
 • Ürünlerin irritasyon testleri
 • Biyolojik ve mikrobiyolojik etkinlik testleri
 • Toksikolojik ve ekotoksikolojik testler

Bu test sonuçları ile birlikte bir de risk değerlendirme raporu düzenlenmektedir.

İlgili yasal düzenlemeler kapsamındaki ürünlerin onaylanması için ön koşul, yeterli etkinliklerinin kanıtıdır. Gelişmiş labortauvarlarda bu konuda onaylanmış dezenfeksiyon prosedürleri uygulanmaktadır. Ayrıca laboratuvar testleri, farklı gerekliliklerin ve spesifikasyonların dikkate alınmasını gerektiren dezenfektan yıkama prosedürlerini ve dezenfektanları değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara biyosidal ürün test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.