ISO 21148 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik Tayinler İçin Genel Kurallar

Medikal Testler

ISO 21148 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik Tayinler İçin Genel Kurallar

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 21148 standardı, kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik tayinler için genel kurallar ve test yöntemlerini açıklamak üzere yayınlanmıştır. Bu standardın tam adı şu şekildedir: TS EN ISO 21148 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik tayinler için genel kurallar.

ISO 21148 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik Tayinler İçin Genel Kurallar

Söz konusu standart, örneğin düşük su aktivitesi, hidro-alkolik seviyesi veya aşırı pH değerleri gibi uygun bir risk analizine dayanarak, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik incelemelerini yapmak için genel talimatlar içermektedir.

Kozmetik dünyasında çok çeşitli ürünler ve potansiyel kullanımlar söz konusudur. Bu nedenle söz konusu standartta yer alan talimatlar bazı ürünler için her ayrıntıda uygun olmayabilir. Örneğin bazı kozmetik ürünler su ile karışmamaktadır.

ISO 21148 standardının amacı, kozmetik mikrobiyolojik muayenelerin yapılması için başvurulan genel tekniklerin, bu standartları benimseyen laboratuvarlarda aynı olmasını sağlamak, farklı laboratuvarlarda homojen sonuçlar elde etmek ve enfeksiyon riskini önleyerek laboratuvar personeli sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.

Kozmetik ürünler için mikrobiyolojik incelemeler yapılırken, sadece numunelerde bulunan mikroorganizmaların izole edilmesi veya numaralandırılması ve mikroorganizmaların çevreyi kirletmemesi özellikle önemlidir. Bunu başarmak için kişisel hijyene dikkat etmek ve mümkün olduğunca yabancı kontaminasyonu önleyen çalışma tekniklerini kullanmak gerekmektedir. Çünkü çok sayıda manipülasyon, istenmeden çapraz kontaminasyona yol açabilir. Sadece hijyen değil, sonuçların iyi tekrarlanabilirliğini sağlamak için de özel önlemler almak gerekmektedir.

Kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik tespitler için test yöntemleri, bireysel standartlarda yer almaktadır. Eşdeğer olduklarının veya yöntemin uygun olduğunun gösterilmesi koşulu ile alternatif mikrobiyolojik prosedürler de kullanılmaktadır. Belli bir yöntemin seçimi veya bu standartlarda belirtilen yöntemlerin kombinasyonu, testin yapılma amacına bağlıdır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ISO 21148 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik tayinler için genel kurallar test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.