ISO 21702 Plastiklerde ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerde Antiviral Aktivitenin Ölçülmesi

Medikal Testler

ISO 21702 Plastiklerde ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerde Antiviral Aktivitenin Ölçülmesi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 21702 standardında, antiviral işlem görmüş ürünlerin plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeyler üzerindeki antiviral aktiviteyi belli virüslere karşı ölçmeye yönelik test yöntemleri sunulmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ISO 21702: 2019 Plastiklerde ve diğer gözeneksiz yüzeylerde antiviral aktivitenin ölçülmesi.

ISO 21702 Plastiklerde ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerde Antiviral Aktivitenin Ölçülmesi

Genel olarak antiviraller, virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi için kullanılmaktadır. Yani antiviral, virüslere karşı etkili olan ve virüslerin zararlı etkilerini önleyen ilaçlar olmaktadır. Söz konusu standardın uygulanması çerçevesinde antiviral, ürünlerin yüzeylerindeki bulaşıcı virüs partiküllerinin sayısının azaldığı durumu ifade etmektedir. Antiviral ajan, ürünlerin yüzeyindeki bulaşıcı virüs sayısını azaltan ajan demektir. Antiviral aktivite, virüslere karşı mücadele anlamına gelmektedir.

Antibakteriyel işlemden geçirilmiş gözenekli ve gözeneksiz ürünler, malzeme koruma açısından geleneksel malzemelerin sahip olduklarından farklı işlevlerle ve hijyenik özelliklerle, tüketiciler arasında yaygın olarak kabul görmektedir. Tüketiciler, çeşitli malzemelerin içinde veya üzerinde bulunan zararlı mikroorganizmaların varlığından endişe duymaktadır. Bu nedenle bu tür ürünler büyük önem kazanmıştır.

ISO 21702 standardı, plastikler, kaplama malzemeleri, seramikler, doğal ve suni deriler ve kauçuk gibi antiviral işlem görmüş ürünlerin ve diğer gözeneksiz yüzeylerin antimikrobiyal aktivitesini değerlendirmek amacı ile son zamanlarda çokça talep gören antiviral yüzey test yöntemlerinden biridir.

Gözenekli olmayan ürünler üzerindeki antibakteriyel aktivitenin belirlenmesine yönelik ölçüm yöntemi, ISO 22196 standardında yer almaktadır (ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeyler üzerindeki antibakteriyel aktivitenin ölçülmesi).

Gözenekli ürünler (tekstiller) üzerindeki antibakteriyel aktivitenin belirlenmesine yönelik ölçüm yöntemi, ISO 20743 standardında yer almaktadır (ISO 20743 Tekstil - Tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi).

Gözenekli ürünler (tekstiller) üzerindeki antiviral aktivitenin belirlenmesine yönelik ölçüm yöntemi ise, ISO 18184 standardında yer almaktadır (ISO 18184 Tekstil - Tekstil ürünlerinin antiviral aktivitesinin belirlenmesi).

Virüsler ve konakçı hücrelerin işlenmesi potansiyel olarak tehlikeli bir çalışmadır ve yüksek derecede teknik yeterlilik gerektirmektedir. Bu bakımdan ISO 21702 standardında yer alan test yöntemleri, bu alanda eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yıllardır çok geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile her sektörden işletmelere destek olmaya çalışan kuruluşumuz, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, eldiven test hizmetleri çerçevesinde, ISO 21702 standardına uygun şekilde, plastiklerde ve diğer gözeneksiz yüzeylerde antiviral aktivitenin ölçülmesi hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.