ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerdeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçümü

Medikal Testler

ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerdeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçümü

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22196 standardı, plastik ürünlerde antimikrobiyal etkinlik özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere yayınlanmıştır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü.

ISO 22196 Plastikler ve Diğer Gözeneksiz Yüzeylerdeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçümü

Söz konusu standart ile sunulan test yöntemi, plastiklerin 24 saatlik bir temas süresi boyunca mikroorganizmaların büyümesini engelleme (bakteriyostatik) veya öldürme (bakterisidal) yeteneğini kantitatif olarak test etmek için tasarlanmıştır. Oldukça hassas bir test yöntemidir. Uzun süre uygulanan düşük seviyeli antimikrobiyal etkileri tespit etmektedir. Sonradan yapılan güncellemeler ile bu test yönteminin uygulanabilirliği diğer gözeneksiz yüzeylere genişletilmiştir ve artık sadece plastik yüzeylerle sınırlı değildir.

ISO 22196 standardı, Japon Endüstriyel Standartlar kuruluşu (JIS) tarafından geliştirilen JIS Z 2801 standardından sonra tasarlanmıştır. Bu iki test yöntemi de esasen aynıdır.

ISO 22196 standardında sunulan test yöntemi kantitatiftir ve ince film ile kaplandıktan sonra hedef alandan dökülmemesi koşulu ile sonuçlar tekrarlanabilir özelliktedir. Hem bakteriyostatik (büyümeyi engelleyen) hem de bakterisidal (bakteri öldüren) özellikler taşımaktadır. Test uygulanırken mikrobiyal konsantrasyonlar standartlaştırılmakta ve inkübasyon süresi boyunca bakteriler beslenmektedir. Bu durumda yüzeyler yeterince antimikrobiyal değilse, büyümeleri için bolca fırsat sağlanmış olmaktadır. Mikropların besleyici olmayan süspansiyonlarda inkübe edildiği başka antimikrobiyal testlerin aksine, bu test yöntemi uzun süre boyunca stresli olmaktadır.

Bu test yöntemi, araştırmacıların bireysel testlerin kesinliğini tahmin etmelerine yardımcı olmakta ve genel deneysel doğruluğu arttıran üçlü testler öngörmektedir. Ayrıca bu yöntem, test örneklerinde gözlenen hesaplanmış antimikrobiyal aktivite seviyeleri için başarılı veya başarısız kriterler içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.