Maske Analizi

Medikal Testler

Maske Analizi

Bilimsel çalışmalar, yaşanmakta olan koronavirüs salgını sırasında yüz maskelerinin ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen ne kadar yeterli olduğu konusunda tartışmalar sürmektedir.

Maske Analizi

Ancak bugün gelinen noktada maskeler, 35 milyondan fazla insanı hasta eden ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının sembolü haline gelmiştir. Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında tıbbi yüz maskelerinin kullanılması, koronavirüsün yayılmasını önemli ölçüde durdurmaktadır. Ancak halk tarafından kullanılan çeşitli türden maskeler için eldeki veriler dağınık ve farklı veriler olduğu için, aynı şekilde düşünmek biraz zordur.

Açık olmak gerekirse, bilimsel çalışmalar maske kullanımını desteklemektedir. Çünkü araştırma sonuçları, maskelerin, salgının yayılmasını önlediğini ve virüse yakalanma ihtimalini düşürdüğünü göstermektedir. Hatta bazı araştırmalar, virüse yakalanma ihtimali karşısında maskelerin virüsün enfeksiyın şiddetini düşürdüğünü de göstermektedir.

Bugün çeşitli ortamlarda kullanılan birçok maske türü bulunmaktadır. İnsanların bu maskeleri takma ve düzgün kullanma istekleri hakkında endişeler sürmektedir. Maskelerin ne kadar iyi çalıştıkları veya ne zaman kullanılacakları konusunda insanların daha bilinçli olmaları gerekmektedir.

EN 149 Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler

Koronavirüs salgınına yanıt olarak, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), tıbbi ekipmana ve kullanılan kişisel koruma ekipmanına uygulanan bir dizi Avrupa standardını serbestçe erişilebilir hale getirmiştir. Bu şekilde maskelerin hızlı ve istenen özellikte üretilmesinin önü açılmıştır. Sağlık çalışanlarına ve hastalara hızlı bir şekilde ekipman sağlamak için bu çok olumlu bir gelişmedir.

Geliştirilen çok sayıda standart, farklı türleri kapsamaktadır. Bu standartlardan biri, bir Avrupa standardı olan EN 149 standardıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanacak olan tüm bakım gerektirmeyen toz maskeleri, EC/425/2016 sayılı Avrupa kişisel koruyucu ekipman direktifi gerekliliklerine uymak zorundadır. Bu uygunluk EN 149 standardına göre sağlanmaktadır. Maskelerin performans gereksinimleri, bu standarda göre test edilmektedir. Bu standart, bakım gerektirmeyen solunum ekipmanı için performans gereksinimlerini açıklamaktadır.

Söz konusu standart, ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 149 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme.

EN149 standardında yapılan son güncellemede maskelerin kullanımıyla ilgili olarak iki yeni sınıflandırma getirilmiştir: tek kullanımlık ekipman ve yeniden kullanılabilir ekipman.

Solunabilir havada neredeyse görünmez aerosoller ve ince toz parçacıkları bulunmaktadır ve bunlar ciddi sağlık riskleri arasındadır. Yarım maskelerin partiküllere karşı filtrelenmesi bu risklere karşı koruma sağlamaktadır. Üç sınıfa ayrılan solunum maskeleri, ortam havasındaki aerosollere, dumana ve sulu ve yağlı ince toza karşı koruma sağlamaktadır. Maskelerin koruyucu işlevleri, EN 149 standardına göre düzenlenmiştir. Bu maskelere partiküllere karşı filtreli yarım maskeler denmektedir.

FFP1 filtreleri partiküllerin en az yüzde 80’ini, FFP2 filtreleri en az yüzde 94’ünü ve FFP3 filtreleri en az 98’ini filtrelemektedir.

EN 14683 Tıbbi Yüz Maskeleri

Koruyucu maskeler ile ilgili bir başka Avrupa standardı, EN 14683 standardıdır. Bu standart Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan tıbbi yüz maskelerinin uyması gereken bir standarttır. Bu standart, enfeksiyon ajanlarının cerrahi prosedürler ve benzer gerekliliklere sahip tıbbi ortamlarda, çalışanlardan hastalara bulaşmasını önlemeyi amaçlayan tıbbi yüz maskelerinin tasarımını, üretimini, performans gereksinimlerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır. Bu standart, ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14683 Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve deney yöntemleri.

Uygun bir mikrobiyal bariyere sahip bir tıbbi yüz maskesi, asemptomatik bir taşıyıcının veya klinik semptomları olan bir hastanın burnundan ve ağzından enfektif ajanların emisyonunun azaltılmasında da etkili olmaktadır. Bu standart, sadece çalışanların kişisel korunmasına yönelik maskeler için geçerli değildir. Bu amaçla yayınlanan başka standartlar bulunmaktadır.

EN 14683 standardında, bakteriyel filtrasyon verimliliğine, diferansiyel basınca (nefes alabilirlik), sıçrama direncine ve mikrobiyal temizliğe yönelik test gereklilikleri yer almaktadır. Bu standarda göre üç tür yüz maskesi bulunmaktadır. Tip I maskelerin bakteriyel filtrasyon verimliliği, yani maskenin bakterilerin kullanıcının çevresine salınmaması için filtreleme yeteneği en az yüzde 95, Tip II ve Tip IIR maskelerin en az yüzde 98’dir. Tip I ve Tip II maskelerin diferansiyel basıncı en fazla 40, Tip IIR maskesinin ise en fazla yüzde 60’dır. Bu oran ne kadar düşükse, kullanıcının normal nefes alması o kadar kolay olmaktadır. Tip IIR maskeler aynı zamanda damlacıklardan da koruduğu için en yüksek seviyede koruma sağlamaktadır.

ASTM F2100-20 Tıbbi Yüz Maskelerinde Kullanılan Malzemelerin Performansına İlişkin Standart Şartname

Koruyucu maskelere yönelik bir Amerikan standardı olan ASTM F2100 standardı, yüz maskeleri için performans gereksinimlerini beş temel kritere dayandırmaktadır:

  • Bakteriyel filtrasyon verimliliği. Maskenin bakteri içeren bir aerosole karşı bakterileri ne kadar iyi filtrelediğini göstermektedir. Maskenin cerrahi maske olarak adlandırılması için en düşük yüzde 95 filtrasyon oranına sahip olması gerekmektedir. Orta ve yüksek koruma maskeleri, yüzde 98’den fazla bakteri filtreleme oranına sahip olmalıdır.
  • Partikül filtrasyon verimliliği. Cerrahi bir maskenin, virüslerin benzer şekilde filtreleneceği beklentisiyle mikron altı partikülleri ne kadar iyi filtrelediğini göstermektedir. Oran ne kadar büyükse, maske filtrasyonu o kadar iyi demektir.
  • Sıvı direnci. Cerrahi maskenin bir sıçrama sonucu olarak dış katmanlardan iç katmana geçen sıvı miktarını en aza indirme yeteneğini göstermektedir.
  • Delta P (basınç farkı). Tıbbi maskenin hava akışı direncini göstermektedir ve nefes alabilirliğin objektif bir ölçüsüdür. Değer ne kadar düşükse maske o kadar nefes alabilir özelllikte demektir.
  • Alev yayılması. Hastanelerde oksijen, ısı ve yakıt kaynakları bulunduğu için bu standart alev direnci testleri içermektedir.

NIOSH

Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NISOH, National Institute for Occupational Safety and Health), işle ilgili yaralanma ve hastalıkların önlenmesi için araştırmalar yapan ve tavsiyelerde bulunan bir kuruluştur. Çalışmaları esas olarak şu sekiz alanda yoğunlaşmaktadır: tarım, ormancılık ve balıkçılık, inşaat, sağlık ve sosyal yardım, imalat, madencilik, hizmetler, toptan ve perakende ticaret ve nakliye, depolama ve kamu hizmetleri.

NIOSH, potansiyel olarak tehlikeli maddelere veya işyerindeki koşullara maruz kalma sınırlarına yönelik de öneriler geliştirmektedir. Ayrıca bu tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için önlemler tasarlamaktadır. Bu öneriler daha sonra, yasal standartların yayınlanmasında kullanılmak üzere Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’ne (OSHA) iletilmektedir.

Örneğin NIOSH tarafından geliştirilen 42 CFR Bölüm 84 sayılı doküman, onaylanan yeni partikül solunum cihazı kategorileri hakkında solunum cihazı kullanıcısının bilmesi gereken hususlara kısa bir bakış sunmaktadır. Bu doküman çerçevesinde hava temizleyici ve partikül filtreli solunum cihazları test edilmekte ve onaylanmaktadır.

Bu dokümanda üç filtre kategorisi ve her biri için üç filtre verimliliği yer almaktadır:

N100: %99.97

R100: %99.97

P100: %99.97

N99: %99.00

R99: %99.00

P99: %99.00

N95: %95.00

R95: %95.00

P95: %95.00

N serisi: Yağa dayanıklı değildir

R serisi: Yağa dayanıklıdır

P serisi: Yağ geçirmez

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara maske analizi hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.