Plastik Ürünlerde Antibakteriyel Aktivite Tayini (ISO 22196)

Medikal Testler

Plastik Ürünlerde Antibakteriyel Aktivite Tayini (ISO 22196)

Antibakteriyel malzemeler ve ürünler, malzeme korumanın geleneksel işlevinden farklı yeni bir işlevi yerine getirdikleri için, yaygın ve hızlı bir şekilde kabul görmüştür. Bir antibakteriyel madde katılarak oluşturulan antibakteriyel ürünler, büyümenin meydana geleceği koşullar mevcut olduğunda, ürünlerin yüzeylerinde bakteri büyümesini bastırmaktadır.

Plastik Ürünlerde Antibakteriyel Aktivite Tayini (ISO 22196)

Bu şekilde yüzeyler temiz ve sıhhi tutulmakta, ayrıca ajanın çoğalması ve yayılması en aza indirilmekte ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmaktadır. Bu teknoloji, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de yaşam kalitesi açısından önemli olmaktadır.

Antibakteriyel ürünler, genel olarak plastikler, seramikler, kaplama malzemeleri, paslanmaz çelik, kauçuk, doğal ve suni deri ve benzeri ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler, elektrikli aletler, kişisel eşyalar, ev eşyaları, bakım malzemeleri, evcil hayvan aksesuarları ve uçak içi donanımları gibi çeşitli grupları içermektedir.

Japon Standartları Derneği tarafından yayınlanan JIS Z 2801 standardı, ABD’de kısa sürede antimikrobiyal sert yüzey performansı için bir endüstri standardı haline gelmiştir ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ISO 22196 standardı olarak yeniden yayınlanmıştır. Bu standartta, antibakteriyel işlem görmüş plastiklerin ve plastik ürünlerin diğer gözeneksiz yüzeylerinin antibakteriyel aktivitesini değerlendirmeye yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standardın, bakterilerin antibakteriyel işlemler olmadan, gözenekli olmayan yüzeyler üzerindeki etkilerini ve yayılmasını değerlendirmek için kullanılması hedeflenmiştir. Ülkemizde de bu standart Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü.

Bu standarttan ayrı bir standart olan ISO 846 standardında ise, gözeneksiz yüzeyler üzerindeki bakterilerin etkilerini ve yayılmasını değerlendirmeye yönelik test yöntemleri açıklanmaktadır.

Biyolojik bozulmanın ve kokunun önlenmesi gibi antibakteriyel işlemlerin başka etkileri, örneğin plastik malzemelerin biyolojik olarak parçalanabilirliğini iddia etmek ve belgelemek için bir yöntem olarak kullanılması amaçlanmayan durumlar bu standardın kapsamına girmemektedir.

Yüzeyler kaplanmış veya lamine edilmiş olsa bile antibakteriyel işlem görmüş tekstil ürünleri, yine başka bir ISO standardı (ISO 20743) kapsamına girmektedir. Fotokatalitik malzemeler ve ürünler ise ISO 27447 standardı kapsamındadır.

ISO 22196 standardı ilk yayınlandığı zaman, kapsamı plastik yüzeylerle sınırlı olmuştur. Ancak daha sonraki güncellemelerde kapsam, diğer gözeneksiz malzemelerden yapılmış yüzeyleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Ancak JIS Z 2801 standardına dayanan test yönteminde bir değişikliğe gidilmemiştir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden sağlık kuruluşlarına ve üretici firmalara, ISO 22196 standardı uyarınca, plastik ürünlerde antibakteriyel aktivite tayini test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.