TS EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Medikal Testler

TS EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bir Avrupa standardı olan EN 13624 standardı, tıbbi cihazlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların mantar öldürme etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik gereklilikleri ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

TS EN 13624 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13624 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıp alanında kullanılan cihazlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların mantar öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemi ve gerekler (aşama 2, basamak 1).

Söz konusu standart, sert su ile veya kullanıma hazır ürünlerde su ile seyreltildiği zaman homojen ve fiziksel olarak stabil bir preparat oluşturan kimyasal dezenfektan ürünlerinin mantar veya maya öldürücü aktivitesine yönelik minimum gereklilikleri açıklamaktadır.

Genel olarak bu kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için, test organizmaları ve bileşik maddeler eklenerek bir miktar seyreltme yapıldığı için, yüzde 80 veya daha az bir konsantrasyonda test edilmektedir.

Mantar öldürücü aktiviteyi belirlemek için zorunlu olarak kullanılan organizmalar Candida albicans ve Aspergillus brasiliensis’tir. Bunların kullanımına bağlı olarak minimum test koşullarında şu testler gerçekleştirilmektedir:

  • Ellerin sürtünmesi (el ovma) veya hijyenik el yıkama: Test suşu olarak Candida albicans kullanılmakta, test sıcaklığı 20 derece, temas süresi 30 ila 60 saniye tutulmakta ve test temiz veya kirli koşullarda yapılmaktadır.
  • Sürtünme (cerrahi el ovma) veya cerrahi el yıkama: Test suşu Candida albicans kullanılmakta, test sıcaklığı 20 derece, temas süresi 1-5 dakika arasında tutulmakta ve test temiz veya kirli koşullarda yapılmaktadır.
  • Tıbbi ekipmanın dezenfeksiyonu: Fungisidal aktivite için Aspergillus brasliensis ve Candida albicans kullanılmakta, test sıcaklığı 20-70 derece arasında, temas süresi en fazla 60 dakika tutulmakta ve test temiz veya kirli koşullarda yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, TS EN 13624 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.