TS EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Medikal Testler

TS EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bir Avrupa standardı olan EN 13727 standardı, kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler arasında olan cerrahi el dezenfeksiyon maddesinin gerekliliklerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

TS EN 13727 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13727 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Nicel süspansiyon deneyi - Tıbbi alanda bakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için - Deney yöntemi ve gerekler (aşama 2, basamak 1).

Bu standart, başlıca şu hususlar ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır:

  • Sert su ile seyreltildiği zaman homojen ve fiziksel olarak stabil bir preparat oluşturan kimyasal dezenfektan ve antiseptik ürünlerin bakterisidal aktivitesi
  • Su ile kullanıma hazır ürünler için minimum gereklilikler

Bu kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için, test organizmaları ve bileşik maddeler eklenerek genelde bir miktar seyreltme yapılmaktadır. Bu nedenle yüzde 80 veya daha az bir konsantrasyonda test edilmesi mümkündür. Özel durumlarda ise modifiye edilmiş bir yöntemle yüzde 97 konsantrasyonda test edilmektedir.

EN 13727 standardının geçerli olduğu ürünler şunlardır:

  • Tıbbi alanda hijyenik el ovma ve hijyenik el yıkama ürünleri
  • Cerrahi el ovma ve cerrahi el yıkama ürünleri
  • Daldırma ile cihaz dezenfeksiyonu ürünleri
  • Silme, püskürtme veya diğer yollarla yüzey dezenfeksiyonu alanlarında kullanılan ürünler

Kısaca bu standart, tıbben belirlenen alanlar ve durumlar için geçerlidir.

Bu tür endikasyonlar genelde hasta bakımında ortaya çıkmaktadır. Örneğin hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, dişçilerde, okulların, anaokullarının ve bakım evlerinin kliniklerinde ve konutlarda ve işyerlerinde ortaya çıkmaktadır.

Bu standartta açıklanan test yöntemi, su sistemlerinde rastlanan Legionella ve mikobakterilere karşı ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kullanılmaz.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, TS EN 13727 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.