TS EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Medikal Testler

TS EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bir Avupa standardı olan EN 14476 standardı, kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler arasında olan tıpta kullanılan virüs öldürme süspansiyonu gerekliliklerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

TS EN 14476 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14476 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıpta kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler için virüs öldürme nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemi ve gerekler (faz 2, adım 1)

Biyosit kavramı, mikroorganizmaları etkisiz hale getiren ve genelde geniş spektrumlu bir kimyasal maddeyi tanımlamaktadır. Biyositler antimikrobiyal aktiviteye bağlı olarak değişmektedir ve hedef organizmayı öldüren ajanlara atıfta bulunan ifadelerle birlikte kullanılmaktadır. Örneğin bakteriyostatik, fungistatik ve sporistatik ya da daha spesifik olarak sporisidal, virüsidal ve bakterisidal gibi.

Sterilizasyon, sporlar dahil olmak üzere tüm mikrobiyal yaşamı tamamen yok eden veya ortadan kaldıran fiziksel veya kimyasal bir süreci ifade etmektedir. Bu amaçla kullanılan antiseptik ve dezenfektanların antibakteriyel etki sistemleri bugün ayrıntılı olarak bilinmektedir.

Buna karşılık, mantarlara, virüslere ve protozoaya karşı etki şekilleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin hücre yüzeyi ile etkileşimi ve daha sonra hücreye nüfuz etmesi farklı olmaktadır. Çünkü yüzeyin doğası ve bileşimi, bir hücre tipinden diğerine değişmektedir.

Dezenfektanlar mutlaka tüm organizmaları öldürmez, ancak sağlığa veya bozulabilir ürünlerin kalitesine zarar vermeyen bir seviyeye düşürür.

Dezenfektanlar, enfeksiyonu kontrol etmek ve önlemek için tıpta da ekipman, cihazlar ve yüzeyler gibi malzemelere uygulanmaktadır. Ayrıca ameliyattan önce cildi dezenfekte etmek için de kullanılmaktadır.

Antiseptikler ise vücudun yüzeylerine veya açıktaki dokulara uygulandığı zaman zararlı etkiler yapmadan canlı dokulardaki mikroorganizmaları yok eden veya engelleyen bir tür dezenfektandır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, TS EN 14476 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.