ASTM D5887 Esnek Duvar Geçirgenliği Kullanarak Doymuş Geosentetik Kil Astar Numunelerinde İndeks Akısının Ölçümü için Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D5887 Esnek Duvar Geçirgenliği Kullanarak Doymuş Geosentetik Kil Astar Numunelerinde İndeks Akısının Ölçümü için Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D5887 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D5887 standardı, esnek bir duvar geçirgenliği kullanılarak doymuş geosentetik kil astar (GCL) numuneleri boyunca akının laboratuvar ölçümünü kapsayan bir indeks testini kapsar. Bu test yöntemi, jeotekstil arkalıklara sahip GCL ürünlerine uygulanabilir. Geomembran arkalıklar, geofilm arkalıklar veya polimer kaplama arkalıkları olan GCL ürünleri için geçerli değildir.

ASTM D5887 Esnek Duvar Geçirgenliği Kullanarak Doymuş Geosentetik Kil Astar Numunelerinde İndeks Akısının Ölçümü için Test Yöntemi

Bu test yöntemi, önceden belirlenmiş bir dizi koşul altında konsolide edilmiş, hidratlanmış ve nüfuz edilmiş doymuş bir GCL numunesinden su akışını verir. Bu test yöntemi, bir GCL numunesinin akışının üretici tarafından belirtilen maksimum değeri aşıp aşmadığını belirlemek için gerçekleştirilebilir.

Bu test yöntemi, bir dizi farklı numuneyi test ederek bir GCL numunesindeki akıdaki değişimi belirlemek için kullanılabilir. Bu test yöntemi, tasarım hesaplamalarında doğrudan kullanılacak bir akı değeri sağlamaz.

Çalışma koşulları için akı, sınırlayıcı basınç, hidrasyon sıvısının türü, hidrasyon derecesi, doyma derecesi, nüfuz eden sıvının türü ve hidrolik gradyan gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu test yöntemi ile elde edilen akı değerleri ile hizmet şartlarına tabi tutulan GCL'lerden geçen akı arasındaki korelasyon tam olarak araştırılmamıştır.

Bu test yöntemi, bir hidrolik iletkenlik değeri sağlamaz. Hidrolik iletkenlik, bu test yönteminde açıklanan yönteme benzer bir şekilde belirlenebilse de, hidrolik iletkenliği hesaplamak için numunenin kalınlığına ihtiyaç vardır. Bu test yöntemi, GCL'nin veya GCL içindeki kil bileşeninin kalınlığını ölçmek için prosedürleri içermez.

Bu test yönteminde kullanılan aparat, zemin numunelerinin hidrolik iletkenliğini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, bu testte ölçülen akı değerleri, tipik olarak, çoğu doğal toprak için yaygın olarak ölçülen değerlerden çok daha düşüktür. Bu deneyde kullanılan aparatın sızıntı oranının akının %10'undan az olması esastır.

Bu test yöntemi, üretim kalite kontrolü için kullanılabilecek önceden belirlenmiş bir dizi koşul altında bir akı ölçümü sağlar. Test yöntemi, uygunluğu kontrol etmek için de kullanılabilir. Bu test yöntemi kullanılarak belirlenen akı değerinin, GCL'lerin hizmet içi akısını temsil ettiği düşünülmez.

Diğer birimler özellikle belirtilmedikçe, SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilecektir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, esnek duvar geçirgenliği kullanarak doymuş geosentetik kil astar numunelerinde indeks akısının ölçümü için test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D5887 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.